Başkanın Mesajı

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila

Bornova Bizim Evimiz

Dünya baş döndüren bir hızla gelişiyor. Ülkelerin ekonomileri de bu hıza ayak uydurmuş görünüyor. Rakamsal olarak bakıldığında karşımıza dev bütçeler çıkıyor. Bu hıza ayak uyduranlar arasında öyle bir olgu var ki, ilk bakışta gelişen ekonomilerle büyük bir tezat oluşturuyor.
Ekonomiler büyüyor, ancak yoksulluk da artıyor. Bunun altındaki en önemli nedense, refah artışının üretime katılanlar arasında eşit paylaştırılmamasıdır. Bir başka ifadeyle; ücret dağılımındaki adaletsizliktir. Her on kişiden birinin işsiz olduğu ülkemizde de, asgari ücretin açlık sınırının altında seyrediyor olması, yoksulluğun boyutlarını kat be kat arttırmaktadır. Sorunlar arttıkça, insanlar sosyal desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanmasında sosyal hizmetler devreye girmektedir.
Anadolu topraklarının sahip olduğu en özel değerlerden biri olan “yardımlaşma kültürü”nden özünü alan sosyal hizmet uygulamaları ile insanların ekonomik yetersizlikler nedeni ile sistemin dışında kalması da önlenmektedir.
Son yıllarda, yerel yönetimler farklı uygulamaları ile etkin bir şekilde bu sürece dahil olmaktadır. Bornova Belediyesi olarak, bu noktada taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle, ekonomi politikalarının dayattığı olumsuzluklardan, dar gelirli vatandaşlarımızı korumaya, ekonomik yetersizlikler nedeniyle sistemin dışında kalmalarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu temel amaç doğrultusunda, “Paylaşmak Güzeldir”  ilkesiyle şekillendirdiğimiz sosyal projelerimizden biri de “Dost Market” uygulamasıdır. Sorunların paylaşılarak azaldığının iyi bir örneğini teşkil eden Dost Market projemiz ile hayırsever vatandaşlarımız ve ihtiyaç sahipleri arasında güven köprüsünü oluşturuyoruz. 
“Bornova Bizim Evimiz” diyerek çıktığımız bu yolda, kentimizde yaşayan her bir vatandaşımızın, bu kentin tüm imkanlarından eşit oranda yararlanmasını sağlama kararlılığımıza destek veren herkese içtenlikle teşekkür ediyorum.

Haberler

Hemen Ara
Whatsapp